Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 6.8 trang 38 SBT Lý 12 Nâng cao : Chọn công thức...

Câu 6.8 trang 38 SBT Lý 12 Nâng cao : Chọn công thức đúng để tính khoảng vân....

Chọn công thức đúng để tính khoảng vân.. Câu 6.8 trang 38 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Chọn công thức đúng để tính khoảng vân.

A.\(i = {D \over a}\lambda \)                                                 

Quảng cáo

B. \(i = {D \over {2a}}\lambda \)

C. \(i = {D \over {\lambda a}}\).                                                        

D. \(i = {a \over D}\lambda \)

Giải

Chọn đáp án A

Quảng cáo