SBT Vật lý lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12
Bài 39.9 trang 116 Sách bài tập Vật Lý 12: Xác định năng lượng cực tiểu của các phôtôn cần thiết để kích thích...
39.9. Xác định năng lượng cực tiểu của các phôtôn cần thiết để kích thích sự tạo thành các phản ứng :
Bài 39.8 trang 116 SBT Vật Lý 12: Viết các phương trình phản ứng trên.
39.8. Rơ-dơ-pho đã làm thí nghiệm sau : Bắn phá \({}_7^{14}N\) bằng hạt \(\alpha\) ; hạt \({}_7^{14}N\) lấy hạt đạn \(\alpha\) đó và lập tức phân rã thành hạt nhâ

Quảng cáo
Bài 38.7 trang 114 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt
38.7. Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) sau khi bắt nơtron thì năng lượng toả ra là 210 MeV. Tính tổng khối lượng (theo đơn vị
Bài 38.10 trang 114 SBT Vật Lý 12: Cần phải đốt một lượng than bàng bao nhiêu đê có một nhiệt lượng
38.10.Phân hạch một hạt nhân 235U trong lò phản ứng sẽ toả ra năng lượng 200 MeV/1 hạt nhân.

Luyện tập

Bài 9 Trang 146 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
tìm nguyên hàm của các hàm số sau. Bài 9 Trang 146 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 2....
Bài 7.59 trang 71 SBT Hóa 12 Nâng cao: Một hợp kim Ni – Cr có chứa 80% Ni và 20% Cr về khối...
 Bài 7.59 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 45. Luyện tập: Tính chất của crom sắt và những hợp...
Bài 3.28 trang 24 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Ghép các cụm từ ở cột 1 với các cụm từ ở...
Ghép các cụm từ ở cột 1 với các cụm từ ở cột 2 cho phù hợp.. Bài 3.28 trang 24 Sách bài tập...
Bài 1 trang 22 bài tập SBT Địa lý 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm thiên nhiên phần...
Dựa vào kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía...
Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào,...
Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ - Hãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới...