Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12: Tìm ví dụ...

Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12: Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế....

Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12. Khối đa diện không lồi trong thực tế: cái bàn. Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Quảng cáo

Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.

Khối đa diện lồi trong thực tế: kim tự tháp Ai Cập, viên kim cương, rubic

Khối đa diện không lồi trong thực tế: cái bàn

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12