Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12: Tìm ví dụ...

Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12: Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế....

Chia sẻ
Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12. Khối đa diện không lồi trong thực tế: cái bàn. Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.

Quảng cáo

Khối đa diện lồi trong thực tế: kim tự tháp Ai Cập, viên kim cương, rubic

Khối đa diện không lồi trong thực tế: cái bànMục lục môn Toán 12

Chia sẻ