Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 24 Hình học 12: Kim tự tháp Kê-ốp...

Câu hỏi 4 trang 24 Hình học 12: Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là...

Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 12.  . Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy tính thể tích của nó.

 

Kim tự tháp là khối chóp tứ giác đều nên đáy là hình tam giác đều có cạnh 230m

Quảng cáo

Đường cao của mặt đáy là:

\(\sqrt {{{230}^2} – {{({{230} \over 2})}^2}}  = 230{{\sqrt 3 } \over 2}(m)\)

Diện tích đáy là:

 

\({1 \over 2}.230{{\sqrt 3 } \over 2}.230 = 52900{{\sqrt 3 } \over 4}({m^2})\)

Thể tích kim tự tháp là:

\({1 \over 3}52900{{\sqrt 3 } \over 4}.147 \approx 1122412,225\,({m^2})\)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12