Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12: Có thể chia...

Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12: Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0) ?...

Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12. Lời giải chi tiết Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0) ?

Quảng cáo

 

Có thể chia (H1 ) thành 5 khối lập phương (H0 )

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12