Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12
Giải bài tập Giải tích 12, Hình học 12 trong chương trình học Toán lớp 12 (SGK Toán) trên Baitapsgk.com

Bài viết nháp hiển thị theo mathjax:

Bài viết nháp hiển thị theo mathjax: . Bài viết nháp hiển thị theo mathjax Bài viết nháp hiển thị theo mathjax Bài mẫu kiểm

Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12: ho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y +...

Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có

Bài 14 trang 101 Hình học 12: Trong không gian cho ba điểm A, B, C. Xác định điểm...

Bài 14 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian cho ba điểm A, B, C.

Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12: Viết phương trình các mặt phẳng (α) và (β) song song...

Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Cho hai đường thẳng chéo nhau.a) Viết phương trình

Bài 11 trang 101 Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và phương trình tham số của...

Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1 ;

Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (BCD)

Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(3 ;

Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12: hứng minh rằng d1 và d2 cùng thuộc một mặt phẳng

Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:a) Chứng

Bài 9 trang 100 Hình học 12: cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ;...

Bài 9 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2 ;

Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: Tìm toạ độ giao điểm A của d và (α)

Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d.a) Tìm

Bài 8 trang 100 Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3...

Bài 8 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0

Luyện tập

Bài 21 Trang 161 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Giả sử F là một nguyên hàm của hàm số ...
Giả sử F là một nguyên hàm của hàm số trên khoảng Khi đó là. Bài 21 Trang...
Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội, Nhân vật “tôi”; Thấp thoáng sau những dòng chữ là hình...
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải - Nêu cảm nghĩ về nhân vật tôi, Dũng, những thanh niên Hà Nội. Nhân vật “tôi”;...
Bài 33.13, 33.14 trang 96 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của...
Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định. Bài 33.13, 33.14 trang 96 Sách...
Bài 4 trang 139 Sách BT Sinh 12: Xét về các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, các trường hợp sau
Bài 4 trang 139 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Xét về các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, các trường...
Bài 1 trang 142 sgk Vật lý lớp 12, Bài 1. Căn cứ vào đâu mà khẳng định
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại - Bài 1 trang 142 sgk Vật lý lớp 12. Bài 1. Căn cứ vào đâu mà...