Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12
Giải bài tập Giải tích 12, Hình học 12 trong chương trình học Toán lớp 12 (SGK Toán) trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 22 Hình học 12: Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?
Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?
Câu hỏi 4 trang 24 Hình học 12: Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước...
Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập (h.1.27) được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy t
Câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12: Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.
Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.
Câu hỏi 2 trang 35 Hình học 12: Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi...
Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được một nửa hình tròn bán kính R. Hỏi hình nón đó có bán kính r của đường tròn

Quảng cáo
Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12: Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’.
Câu hỏi 3 trang 48 SGK Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu:
Câu hỏi 4 trang 48 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu
Cho hình lập phương ngoại tiếp mặt cầu bán kính r cho trước. Hãy tính thể tích của hình lập phương đó.
Câu hỏi 1 trang 63 Hình học 12: Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Trong không gian \(Oxyz\), cho một điểm \(M\). Hãy phân tích vecto \(\overrightarrow {OM} \) theo ba vecto không đồng phẳng \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j ;\,\overrighta

Luyện tập

Bài 10 trang 28 SBT Sinh 12: Bệnh máu khó đông ở người được di truyền như một tính trạng lặn liên kết
Bài 10 trang 28 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Bệnh máu khó đông ở người được di truyền như một tính trạng lặn...
Bài 24 trang 58 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho hình trụ có bán kính bằng R,
Cho hình trụ có bán kính bằng R, . Bài 24 trang 58 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Bài...
Câu 4.8 trang 177 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Cho vectơ
Cho vectơ . Câu 4.8 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 1. Số phức Cho vectơ (vec u,vec...
Bài 2 trang 125 sgk Vật lý lớp 12, Bài 2. Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn
Tán sắc ánh sáng - Bài 2 trang 125 sgk Vật lý lớp 12. Bài 2. Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn...
Bài 5.7 trang 220 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12: Chứng minh các bất đẳng thức sau:
Chứng minh các bất đẳng thức sau. Bài 5.7 trang 220 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12 - BÀI TẬP ÔN TẬP...