Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12
Giải bài tập Giải tích 12, Hình học 12 trong chương trình học Toán lớp 12 (SGK Toán) trên Baitapsgk.com

Bài viết nháp hiển thị theo mathjax:
Bởi vì nếu cầm tay người đó thì cơ thể ta cũng bị điện giật do cơ thể người chính là một vật dẫn điện....
Bài 14 trang 101 Hình học 12: Trong không gian cho ba điểm A, B, C. Xác định điểm...
a) Xác định điểm \(G\) sao cho \(\overrightarrow {GA}  + 2\overrightarrow {GB}  – 2\overrightarrow {GC}  = 0.\)...
Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12: Viết phương trình các mặt phẳng (α) và (β) song song...
a) Viết phương trình các mặt phẳng \((α)\) và \((β)\) song song với nhau và lần lượt chứa \(d\) và \(d’\)....
Bài 11 trang 101 Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và phương trình tham số của...
a) Viết phương trình mặt phẳng \((ABC)\) và phương trình tham số của đường thẳng \(AD\)....
Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (BCD)
a) Viết phương trình mặt phẳng \((BCD)\). Suy ra \(ABCD\) là một tứ diện....
Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12: hứng minh rằng d1 và d2 cùng thuộc một mặt phẳng
a) Chứng minh rằng d1 và d2  cùng thuộc một mặt phẳng....
Bài 9 trang 100 Hình học 12: cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ;...
a) Chứng minh rằng các đường thẳng \(AB, AC, AD\) vuông góc với nhau từng đôi một. Tính thể tích khối tứ diện \(ABCD\)....
Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: Tìm toạ độ giao điểm A của d và (α)
a) Tìm toạ độ giao điểm \(A\) của \(d\) và \((α)\)....
Bài 8 trang 100 Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3...
a) Chứng minh rằng \(A, B, C, D\) không đồng phẳng....

Luyện tập

Câu 3 trang 69 SBT Địa lý 12: Hoàn thiện sơ đồ dưới đây:
Hoàn thiện sơ đồ dưới đây. Câu 3 trang 69 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 - BÀI 24. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN...
Bài 30.17 trang 85 Sách bài tập Vật Lý 12: Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?
Công thoát electron khỏi bạc nằm trong phạm vi nào?. Bài 30.17 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 - Bài 30....
Bài 1 trang 66 sgk vật lý 12, Phát biểu định nghĩa
Đại cương về dòng điện xoay chiều. - Bài 1 trang 66 sgk vật lý 12. Phát biểu định nghĩa 1. Phát biểu định...
Cảm nhận của em về khổ đầu trong bài thơ Nói Với con của Y Phương, Bài thơ ”Nói với con”của Y Phương bằng...
Nói với con - Y Phương - Cảm nhận của em về khổ đầu trong bài thơ Nói Với con của Y Phương. Bài...
Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000
Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000. Những sự kiện chính của lịch...