Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12
Giải bài tập Giải tích 12, Hình học 12 trong chương trình học Toán lớp 12 (SGK Toán) trên Baitapsgk.com

Bài viết nháp hiển thị theo mathjax:

Bài viết nháp hiển thị theo mathjax: . Bài viết nháp hiển thị theo mathjax Bài viết nháp hiển thị theo mathjax Bài mẫu kiểm

Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12: ho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y +...

Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có

Bài 14 trang 101 Hình học 12: Trong không gian cho ba điểm A, B, C. Xác định điểm...

Bài 14 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian cho ba điểm A, B, C.

Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12: Viết phương trình các mặt phẳng (α) và (β) song song...

Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Cho hai đường thẳng chéo nhau.a) Viết phương trình

Bài 11 trang 101 Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và phương trình tham số của...

Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1 ;

Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (BCD)

Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(3 ;

Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12: hứng minh rằng d1 và d2 cùng thuộc một mặt phẳng

Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:a) Chứng

Bài 9 trang 100 Hình học 12: cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ;...

Bài 9 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2 ;

Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: Tìm toạ độ giao điểm A của d và (α)

Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d.a) Tìm

Bài 8 trang 100 Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3...

Bài 8 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0

Luyện tập

Bài 37 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường ...
Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường và x = 2. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành...
Bài 5 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Đơn giản biểu thức ( với a, b là những số...
Đơn giản biểu thức ( với a, b là những số dương). Bài 5 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng...
Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam khác nhau như thế nào ?
Đất nước nhiều đồi núi - Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam khác nhau như thế nào...
Bài 32.13 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Huy và Hà đều quan sát thấy có ánh sáng phát ra từ...
Huy và Hà đều quan sát thấy có ánh sáng phát ra từ một ngọn đèn, chiếu vào một vật, và có ánh...
Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo
Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo - Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Hãy nêu những...