Toán lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12
Giải bài tập Giải tích 12, Hình học 12 trong chương trình học Toán lớp 12 (SGK Toán) trên Baitapsgk.com

Bài viết nháp hiển thị theo mathjax:
Bài viết nháp hiển thị theo mathjax
Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12: ho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y +...
Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 = 0 và mặt phẳng (β) có phương trình 2x – 2y + z
Bài 11 trang 101 Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và phương trình tham số của...
Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1 ; 2 ; 0), B(-3 ; 0 ; 2), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 3 ;-2).
Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (BCD)
Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(3 ; -2 ; -2), B(3 ; 2 ; 0), C(0 ; 2 ; 1) và D(-1 ; 1 ; 2)
Bài 9 trang 100 Hình học 12: cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ;...
Bài 9 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ; -1), C(2 ; 4; 3), D(2 ; 2 ; -1).
Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12: Tìm toạ độ giao điểm A của d và (α)
Bài 10. Trong không gian \(Oxyz\) cho đường thẳng \(d\):
Bài 8 trang 100 Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3...
Bài 8 trang 100 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3 ; 4 ; -2), C(4 ; -1; 1), D(3 ; 0 ;3).

Luyện tập

Bài tập 1 – Trang 112 – SGK Giải tích 12: Bài 2. Tích phân
Bài tập 1 - Trang 112 - SGK Giải tích 12: Bài 2. Tích phân. 1. Tính các tích phân sau: Bài 1. Tính...
Câu 3 trang 259 Lý 12 Nâng cao, Một hạt có động năng
Bài 51. Hệ thức Anh - xtanh giữa khối lượng và năng lượng - Câu 3 trang 259 SGK Vật Lý 12 Nâng cao....
Câu 4.23 trang 180 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao:Chứng minh rằng nếu ba số phức
a) Chứng minh rằng nếu ba số phức . Câu 4.23 trang 180 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài...
Câu 2 trang 45 SGK Giải tích 12: Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm
Câu 2 trang 45 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị...
Listening- Unit 5 trang 56 Tiếng Anh 12, Work in pairs. Talk about the problems you may have when studying at a new school....
Unit 5 : Higher Education - Giáo Dục Đại Học - Listening- Unit 5 trang 56 Tiếng Anh 12. Work in pairs. Talk about...