Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12: Có thể chia...

Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12: Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)?...

Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể chia (H2 ) thành 4 khối hộp chữ nhật (H1 ). Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)?

Quảng cáo

 

Có thể chia (H2 ) thành 4 khối hộp chữ nhật (H1 )

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12