Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12: Hãy nêu tên...

Câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12: Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay....

Chia sẻ
Câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12. Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.

Quảng cáo

Một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay: cái nón, lọ hoa, cái ốc, cuộn dây điện.Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ