Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 43 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu

Câu hỏi 1 trang 43 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu...

Câu hỏi 1 trang 43 SGK Hình học 12. Lời giải chi tiết Bài 2. Mặt cầu

Quảng cáo

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước.

Tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12