Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 43 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu

Câu hỏi 1 trang 43 Hình học 12: Bài 2. Mặt cầu...

Chia sẻ
Câu hỏi 1 trang 43 SGK Hình học 12. Lời giải chi tiết Bài 2. Mặt cầu

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước.

Quảng cáo

Tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước là đường trung trực của đoạn thẳng AB.Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ