Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 22 Hình học 12: Có thể chia (H)...

Câu hỏi 3 trang 22 Hình học 12: Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?...

Câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học 12. Có thể chia (H) thành 3 khối hộp chữ nhật (H2 ). Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?

Quảng cáo

 

Có thể chia (H) thành 3 khối hộp chữ nhật (H2 )

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12