Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 63 Hình học 12: Bài 1. Hệ tọa...

Câu hỏi 1 trang 63 Hình học 12: Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian...

Câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12. Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Quảng cáo

Trong không gian \(Oxyz\), cho một điểm \(M\). Hãy phân tích vecto \(\overrightarrow {OM} \) theo ba vecto không đồng phẳng \(\overrightarrow i ;\,\overrightarrow j ;\,\overrightarrow k \) đã cho trên các trục \(Ox, Oy, Oz\).

\(\overrightarrow {OM}  = x\overrightarrow {i}  + y\overrightarrow {{\rm{j}}}  + z\overrightarrow {k} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12