Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 16 Hình học 12: Đếm số đỉnh, số...

Câu hỏi 2 trang 16 Hình học 12: Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều....

Câu hỏi 2 trang 16 SGK Hình học 12. Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.. Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.

Quảng cáo

Khối bát diện đều có 6 đỉnh và 12 cạnh.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12