Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 18 Hình học 12: Chứng minh rằng AB’CD’.A’B’C’D’...

Câu hỏi 4 trang 18 Hình học 12: Chứng minh rằng AB’CD’.A’B’C’D’ có cạnh bằng a (h.1.22b)....

Câu hỏi 4 trang 18 SGK Hình học 12. ABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương cạnh a nên các mặt là các hình vuông cạnh a. Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Chứng minh rằng AB’CD’.A’B’C’D’ có cạnh bằng a (h.1.22b).

Quảng cáo

ABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương cạnh a nên các mặt là các hình vuông cạnh a

Tứ diện AB’CD’ có các cạnh là các đường chéo của các mặt bên hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ nên tứ diện AB’CD’ có các cạnh bằng nhau ⇒ AB’CD’ là tứ diện đều

Cạnh của tứ diện đều AB’CD’ bằng độ dài đường chéo của hình vuông cạnh a và bằng a√2

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12