Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Câu hỏi luyện tập bài Phần thưởng trang 35 Tiếng Việt 2...

Câu hỏi luyện tập bài Phần thưởng trang 35 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Nếu em là Na, em sẽ nói gì để cảm ơn cô giáo và các bạn?...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 35 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập – Phần thưởng

Câu 1. Nếu em là Na, em sẽ nói gì để cảm ơn cô giáo và các bạn?

– Nếu em là Na, để cảm ơn cô giáo và các bạn em sẽ nói: “Em rất vui và xúc động vì nhận được món quà, cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Câu 2. Nếu em là một học sinh trong lớp, em sẽ nói gì để đáp lại lời Na?

– Nếu em là một học sinh trong lớp, em sẽ nói để đáp lại lời Na: ” Chúc mừng cậu, vì cậu rất xứng đáng với món quà của chúng mình.”