Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Đọc hiểu bài Giờ ra chơi trang 31 Tiếng Việt 2 Cánh...

Đọc hiểu bài Giờ ra chơi trang 31 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Em hiểu “từng đàn chim áo trắng” là ai?...

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Soạn bài Giờ ra chơi

Ghép từ ở cột A phù hợp với nghĩa ở cột B:

Câu 1. Em hiểu “từng đàn chim áo trắng” là ai?

–  Em hiểu “từng đàn chim áo trắng” là: các bạn học sinh.

Câu 2. Các bạn làm gì trong giờ ra chơi?

Quảng cáo

– Các bạn ùa ra sân chơi trong giờ ra chơi.

Câu 3. Những từ ngữ nào cho thấy các bạn chơi với nhau rất vui?

– Những từ ngữ cho thấy các bạn chơi với nhau rất vui: vui cười, náo nức.

Câu 4. Các bạn làm gì sau giờ ra chơi?

– Các bạn xếp hàng vào lớp sau giờ ra chơi.