Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Soạn bài Phần thưởng trang 33 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều:...

Soạn bài Phần thưởng trang 33 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Na là một học sinh như thế nào?...

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài đọc: Phần thưởng

Câu 1. Na là một học sinh như thế nào?

– Na là một cô bé tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè.

Câu 2. Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?

– Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là: tặng phần thưởng cho bạn Na.

Câu 3. Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

– Em nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng. Vì Na là cô bé có tấm lòng đáng quý.

Quảng cáo

Câu 4. Khi Na được phần thưởng:

a) Mọi người vui mừng như thế nào?

b) Mẹ của Na vui mừng như thế nào?

Trả lời: Khi Na được phần thưởng:

a) Mọi người vỗ tay vang dậy.

b) Mẹ của Na lặng lẽ chấm lên đôi mắt đỏ hoe.