Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Hướng dẫn làm bài bài viết 2 trang 35 Tiếng Việt 2...

Hướng dẫn làm bài bài viết 2 trang 35 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Lập danh sách 4-5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 35 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 2

Lập danh sách 4-5 bạn học sinh tổ em theo mẫu đã học

Gợi ý:

Để lập được danh sách, em cần:

– Hỏi từng bạn: Họ và tên, ngày sinh của bạn, nơi bạn đang ở.

Quảng cáo

– Viết tên các bạn theo thứ tự chữ cái.

– Viết điều em đã biết về từng bạn vào cột thích hợp.

Trả lời: 

Ví dụ:

Số thứ tự Họ và tên Nam/ Nữ Ngày sinh Nơi ở
1 Nguyễn Mai Anh Nữ 12-3-2014 192 phố Kim Giang
2 Trần Bảo Ngọc Nữ 2-11-2014 85 phố Định Công Thượng
3 Lê Huy Hoàng Nam 20-9-2014 153 phố Trương Định
4 Đặng Thành Nam Nam 6-2-2014 91 phố Tràng Thi