Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Trả lời câu hỏi luyện tập bài Giờ ra chơi trang 32...

Trả lời câu hỏi luyện tập bài Giờ ra chơi trang 32 Tiếng Việt 2 Cánh diều...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập: Giờ ra chơi

Câu 1. Tìm những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau ở khổ thơ 2. 

– Những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau ở khổ thơ 2: “gái” và “mái”, “nhàng” và “bàng”

Câu 2. Tìm những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau trong một khổ thơ.

–  Những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau trong khổ thơ 3: “trai” và “mai”.