Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Lời giải bài viết 1 trang 32 Tiếng Việt 2 Cánh Diều:...

Lời giải bài viết 1 trang 32 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Nghe-viết: Giờ ra chơi (Khổ thơ 2,3)...

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 1

Câu 1. Nghe-viết: Giờ ra chơi (Khổ thơ 2,3)

Câu 2. Chọn chữ r, d hoặc gi phù hợp với ô trống rồi giải câu đố.

Hạt ?eo tới tấp
?ải khắp ?uộng đồng
Nhưng hạt ?eo chẳng nảy mầm
Để bao hạt khác khắp đồng mọc xanh
(Là hạt gì?)

Trả lời:

Hạt gieo tới tấp

Rải khắp ruộng đồng

Nhưng hạt gieo chẳng nảy mầm

Để bao hạt khác khắp đồng mọc xanh

Là hạt lúa

Câu 3. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

Quảng cáo

a) Chữ ch hay tr?
Da ?âu đầu rắn
?ân ngắn cổ dài
?ẳng cần đào đất
Vẫn cần đến mai.
(Là con gì)

b) Vần an hay ang?
Chiều sau khu vườn nhỏ
Vòm lá rung tiếng đ?
Ca sĩ là chim sẻ
Khán giả là hoa v?
Tất cả cùng hợp xướng
Những lời ca reo v?

Trả lời:

a) Da trâu đầu rắn
chân ngắn cổ dài
chẳng cần đào đất
Vẫn cần đến mai.

– Là con rùa

b) Chiều sau khu vườn nhỏ
Vòm lá rung tiếng đàn
Ca sĩ là chim sẻ
Khán giả là hoa vàng
Tất cả cùng hợp xướng
Những lời ca reo vang

– Con chim sẻ

Câu 4. Tập viết

a) Viết chữ hoa: C

b) Viết ứng dụng: Chung tay làm đẹp trường lớp.