Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Trả lời câu hỏi trang 14 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều:...

Trả lời câu hỏi trang 14 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 2 Thời gian của em...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 2: Thời gian của em

Câu 1. Quan sát tranh và cho biết mỗi vật trong tranh dùng để làm gì?

Trả lời: Quan sát tranh em thấy:

– Đồng hồ để bàn dùng để xem giờ và báo thức

– Đồng hồ treo tường dùng để xem giờ.

– Lịch dùng để xem ngày tháng.

 

Câu 2. Đọc một quyển lịch hoặc tờ lịch tháng và cho biết: 

Quảng cáo

a) Năm nay là năm nào?

b) Tháng này là tháng mấy?

c) Hôm nay là thứ mấy, ngày mấy?

Trả lời: 

Năm nay là năm 2021.

Tháng này là tháng 9.

Hôm nay là thứ 5 ngày 2.