Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Tự đọc sách báo: Đọc mục lục sách trang 12 Tiếng Việt...

Tự đọc sách báo: Đọc mục lục sách trang 12 Tiếng Việt 2 cánh diều...

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều: Đọc mục lục sách

Câu 2. Em hãy đọc mục lục dưới đây và trả lời câu hỏi:

TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HAY DÀNH CHO THIẾU NHI

a. Mục lục gồm những cột nào?

b. Đọc mục lục theo hàng ngang

c. Trả lời câu hỏi (theo mục lục trích ở trên):

  • Tập truyện này có những truyện nào?
  • Truyện Hương cỏ mật ở trang nào?
  • Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả nào?
  • Theo em, mục lục sách dùng để làm gì?

Trả lời:

Quảng cáo

a. Mục lục gồm các cột: số thứ tự, tác giả, tác phẩm và trang

b. Đọc mục lục theo hàng ngang: 1 tác giả Hà Ân, tác phẩm Ông trạng thả diều trang 5.

c.

– Tập truyện này có những truyện: ông trạng thả diều, em bé bên bờ sông Lai Vu, hương cỏ mật, mẹ, Thanh và cái Thắm, Bí mật đêm giao thừa, con sóng…

– Truyện Hương cỏ mật ở trang 64

– Truyện Ông trạng thả diều của tác giả Hà Ân

– Theo em, mục lục sách dùng để khái quát nội dung có trong sách và dùng để tra cứu nội dung bạn muốn tìm ở vị trí trang nào trong cuốn sách dễ dàng hơn.