Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 6 Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Thảo luận - trang 68 - Mĩ thuật lớp 6 Cánh diều: Điểm sáng tạo mà em thích là gì?
Phân tích và giải thảo luận - trang 68 - SGK Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều. Trưng bày sản phẩm và...
Sáng tạo trang 65 - Mĩ thuật lớp 6 Cánh diều: Bước 1: Tìm hiểu và xác định ý tưởng Bước 2
Hướng dẫn trả lời sáng tạo - trang 65 - SGK Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều. Tìm ý tưởng. Thực hành....
Luyện tập trang 68 - Mĩ thuật lớp 6 Cánh diều: Em hãy sử dụng những vật liệu tái chế sưu tầm được để...
Tạo hình một nhân vật theo ý thích của em,Trả lời luyện tập - trang 68 - SGK Mĩ thuật lớp 6 -...
Thảo luận trang 63 Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều: Em thích sản phẩm nào?
Giải thảo luận - trang 63 - SGK Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ...Em thích...
Khám phá trang 59 - Mĩ thuật lớp 6 Cánh diều: Túi giấy có những bộ phận nào?
Vận dụng kiến thức giải khám phá - trang 59 - SGK Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều. Quan sát hình ảnh...
Khám phá trang 55 - Mĩ thuật lớp 6 Cánh diều: Thiệp chúc mừng có nội dung và hình dáng như thế nào?
Giải và trình bày phương pháp giải khám phá - trang 55 - SGK Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều. Quan sát...