Mới cập nhật

Bài 2. Kế hoạch hè Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Hãy lập thời gian biểu hằng ngày...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 , 2, 3, 4 bài 2. Kế hoạch hè Thực hành hoạt động trải...
Bài 1. Đón hè vui và an toàn Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Tình huống: Gia đình...
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2, 3 bài 1. Đón hè vui và an toàn Thực hành hoạt động trải nghiệm,...
Bài 1. Giữ gìn nghề xưa Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Trong hoạt động tranh luận về...
Hướng dẫn trả lời Câu 1 , 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, Câu 10 bài 1. Giữ gìn nghề xưa...
Bài 2. An toàn lao động ở các làng nghề Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Em dựa...
Phân tích và giải Câu 1 , 2, 3 bài 2. An toàn lao động ở các làng nghề Thực hành hoạt động...
Bài 2. Cộng đồng quanh em Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Trong các hoạt động cộng đồng...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 , 2, 3, 4, 6 bài 2. Cộng đồng quanh em Thực hành hoạt...
Bài 1. Thách thức của thiên nhiên Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Em dựa vào hiểu biết,...
Trả lời Câu 1 , 2, 3, 4, 6, 6 bài 1. Thách thức của thiên nhiên Thực hành hoạt động trải nghiệm,...
Bài 1. Công việc trong gia đình Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Em mong muốn mình có...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 , 2, 3, 4, 6, 6 bài 1. Công việc trong gia đình Thực...
Bài 2. Quan tâm đến người thân Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Tại sao đôi khi chúng...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 , 2, 3, 4, 6, 6, 7 bài 2. Quan tâm đến người thân...
Bài 2. Việc tốt, lời hay Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Có câu ca dao, tục ngữ,...
Gợi ý giải Câu 1 , 2, 3, 4, 6, 6 bài 2. Việc tốt, lời hay Thực hành hoạt động trải nghiệm,...
Bài 1. Xuân quê hương Thực hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Cánh diều: Em biết những trò chơi dân gian...
Phân tích và giải Câu 1 , 2, 3 , 4, 6, 6 bài 1. Xuân quê hương Thực hành hoạt động trải...