Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 (sách cũ) Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn...

Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trang 161: Bài 50. Vi Khuẩn...

Em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn - trang 161: Bài 50. Vi Khuẩn. Vi khuẩn có phân bố rất rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn.

Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn?

Vi khuẩn có phân bố rất rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Sinh lớp 6 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: