Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 2 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính :

Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { – 3} \right).7  \cr  & b)\left( { – 8} \right).\left( { – 6} \right)  \cr  & c)\left( { + 12} \right).\left( { – 20} \right)  \cr  & d)24.\left( { + 50} \right). \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { – 3} \right).7 =  – 21  \cr  & b)\left( { – 8} \right).\left( { – 6} \right) = 48  \cr  & c)\left( { + 12} \right).\left( { – 20} \right) =  – 240  \cr  & d)24.\left( { + 50} \right) = 1200 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...