Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 3 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm tích số 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích số sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 3 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm tích số 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích số sau :

Đề bài

Tìm tích số \(213.3\). Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích số sau :

\(\eqalign{  & a)\left( { – 213} \right).3  \cr  & b)\left( { – 3} \right).213  \cr  & c)\left( { – 3} \right).\left( { – 213} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Ta có \(213.3 = 639\). Do đó:

\(\eqalign{  & a)\left( { – 213} \right).3 =  – 639  \cr  & b)\left( { – 3} \right).213 =  – 639  \cr  & c)\left( { – 3} \right).\left( { – 213} \right) = 639 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...