Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,Tìm x sao cho 24.x = 72....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 4 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Tìm x sao cho 24.x = 72.

Đề bài

a) Tìm x sao cho \(24.x = 72\).

b) Không tính toán, hãy nói ngay x bằng bao nhiêu, nếu

 \(24.x =  – 72\)

\(\left( { – 24} \right).x = 72.\)

Lời giải chi tiết

a) \(24.x = 72\)

Quảng cáo

    \(x = 72 : 24\)

     \(x = 3\)

b) \(24.x = -72\)

    \((-24).x = 72\)

    \(x=72:(-24)\)

    \( x = -3\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...