Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, So sánh...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập So sánh :

Đề bài

So sánh :

\(a)\left( { + 4} \right).\left( { – 8} \right)\) với 0

b) \(\left( { – 3} \right).4\) với 4

c) \(\left( { – 5} \right).\left( { – 8} \right)\) với \(\left( { + 5} \right).\left( { + 8} \right).\)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Tích \((+4).(-8)\) là một số nguyên âm nên \((+4).(-8) < 0\)

b) Tích \((-3).4\) là một số nguyên âm nên \((-3).4 < 4\)

c) \((-5).(-8) = (+5).(+8)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...