Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm hai số nguyên x thỏa mãn...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 4 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm hai số nguyên x thỏa mãn :

Đề bài

Tìm hai số nguyên x thỏa mãn :

\(\eqalign{  & a)\;{x^2} = 4  \cr  & b)\;{x^2} = 81. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,{x^2} = 4  \cr  & {x^2} = {( \pm 2)^2} \cr} \)

Quảng cáo

\(\Rightarrow x = 2\) hoặc \(x = -2\)

\(\eqalign{  & b)\,{x^2} = 81  \cr  & {x^2} = {( \pm 9)^2} \cr} \)

\(\Rightarrow x = 9\) hoặc \(x = -9\).

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...