Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Dùng máy tính bỏ túi để tính...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 6 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { – 3456} \right).27  \cr  & b)\,79.\left( { – 379} \right)  \cr  & c)\left( { – 369} \right).\left( { – 5736} \right). \cr} \)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { – 3456} \right).27 =  – 93312  \cr  & b)\,79.\left( { – 379} \right) =  – 29941  \cr  & c)\left( { – 369} \right).\left( { – 5736} \right) = 2116584 \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...