Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho x, so sánh với 0 trong các trường hợp x 0...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 5 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho x, so sánh với 0 trong các trường hợp x < 0;x = 0;x >0

Đề bài

Cho \(x \in {\rm Z}\), so sánh \(\left( { – 5} \right).x\) với 0 trong các trường hợp \(x < 0;x = 0:x > 0.\)

Lời giải chi tiết

\(x \in {\rm Z}\)

Quảng cáo

Nếu \(x < 0\) thì tích \((-5).x\) là một số nguyên dương nên \((-5).x > 0\)

Nếu \(x = 0\) thì tích \((-5).0 = 0\)

Nếu \(x > 0\) thì tích \((-5).x\) là một số nguyên âm nên \((-5).x < 0\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...