Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Giá trị của tích là số nào trong bốn đáp án A, B, C, D dưới đây...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 8 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Giá trị của tích là số nào trong bốn đáp án A, B, C, D dưới đây

Đề bài

Giá trị của tích \(m.{n^2}\) với \(m = 2,n =  – 3\) là số nào trong bốn đáp án A, B, C, D dưới đây :

           A. -18;                                   B. 18 ;

           C. -36 ;                                  D. 36.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Với \(m = 2, n = -3\) thì

\(m.{n^2} = 2.{\left( { – 3} \right)^2} = 2.9 = 18\). Chọn B.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...