Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 93 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 4 trang 93 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Liệt kê các tập hợp con của tập hợp C và tập hợp D dưới đây...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 4 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :. Giải bài tập Liệt kê các tập hợp con của tập hợp C và tập hợp D dưới đây :

Liệt kê các tập hợp con của tập hợp C và tập hợp D dưới đây :

\(\eqalign{  & a)\;C = \left\{ {1;2} \right\}  \cr   & b)\;D = \left\{ {a;b;c} \right\}. \cr} \)

Quảng cáo

a) Các tập con của C là: Ø; {1}; {2}; C

b) Các tập con của D là: Ø; {a}; {b}; {c}; {a,b}; {a,c}; {b,c}; DChia sẻ