Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6...

Bạn nào đúng trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Lan nói “ Số 0 trừ đi một số thì bằng chính số đó”....

Chia sẻ
1. Phép trừ hai số nguyên – Bạn nào đúng trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Lan nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng chính số đó”.

Đề bài

Lan nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng chính số đó”.

Bạn Hùng lại nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng số đối của số đó”.

Theo em, bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng đúng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...