Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 1 trang 124 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 1 trang 124 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một cái giỏ có cột các trái bóng bay và các quả cân. Mỗi trái bóng bay có thể nâng...

Chia sẻ
1. Phép trừ hai số nguyên – Hoạt động 1 trang 124 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Một cái giỏ có cột các trái bóng bay và các quả cân. Mỗi trái bóng bay có thể nâng giỏ lên cao thêm một đơn vị, và mỗi quả cân có thể kéo giỏ xuống thấp một đơn vị. Ta thấy số trái bóng có thể thay cho một số dương, và số quả cân có thể thay cho một số âm. Ví dụ : 3 trái bóng bay thay cho số +3, 2 quả cân thay cho số -2.

Đề bài

Một cái giỏ có cột các trái bóng bay và các quả cân. Mỗi trái bóng bay có thể nâng giỏ lên cao thêm một đơn vị, và mỗi quả cân có thể kéo giỏ xuống thấp một đơn vị. Ta thấy số trái bóng có thể thay cho một số dương, và số quả cân có thể thay cho một số âm. Ví dụ : 3 trái bóng bay thay cho số +3, 2 quả cân thay cho số -2.

Em có nhận xét gì về kết quả của hai hành động trong mỗi trường hợp sau :

* Bớt đi (trừ đi) hai trái bóng và cộng thêm hai quả cân.

* Bớt đi (trừ đi) hai quả cân và cộng thêm hai trái bóng.

Quảng cáo

                                  

Lời giải chi tiết

Bớt đi (trừ đi) hai trái bóng và cộng thêm hai quả cân thì số trái bóng giảm đi 2 bà số quả cân tăng thêm 2. Khi đó kéo giỏ xuống thấp 4 đơn vị.

Bớt đi (trừ đi) hải quả cân và công thêm hai trái bóng thì số quả cân giảm đi 2 và số trái bóng tăng thêm 2. Khi đó nâng giỏ lên thêm 4 đơn vị.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...