Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 2 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 2 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số đối của...

Chia sẻ
2. Quy tắc dấu ngoặc – Hoạt động 2 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số đối của :

Đề bài

Tìm số đối của :

\( 4 – 9 \);                  \( -4 + 9 \);            

\((-5) – 7 \);               \( 5 + 9\).

Lời giải chi tiết

\(4 – 9 = 4 + ( – 9) =  – 5\)

Số đối của 4 – 9 là 5

Quảng cáo

\(-4 + 9 = 5\)

Số đối của -4 + 9 là -5

\(( – 5) – 7 =  – 5 + ( – 7) =  – 12\)

Số đối của \(( – 5) – 7\) là 12

\(5 + 9 = 14\)

Số đối của 5 + 9 là -14

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...