Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 126 (2) Tài liệu dạy – học toán...

Thử tài bạn trang 126 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính nhanh...

Chia sẻ
2. Quy tắc dấu ngoặc – Thử tài bạn trang 126 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tính nhanh :

Đề bài

Tính nhanh :

a) \(125 – 35 – 65\)

b) \( – 26 + \left( { – 15} \right) – \left( { – 26} \right) – 85.\)

Lời giải chi tiết

a) \(125 – 35 – 65 = 125 – (35 + 65) \)

Quảng cáo

\(= 125 – 100 = 25\)

b) \( – 26 + ( – 15) – ( – 26) – 85\)

\(= {\rm{[}} – 26 – ( – 26){\rm{]}} + ( – 15 – 85) \)

\(= 0 + ( – 100) =  – 100\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...