Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 11 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Dùng máy tính bỏ túi để tính...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 11 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

\(\eqalign{  & a)\;322 + \left( { – 79} \right)  \cr  & b)\left( { – 658} \right) + 275  \cr  & c)\left( { – 982} \right) + \left( { – 147} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

a) \(322 + ( – 79) = 243\)        

b) \(( – 658) + 275 =  – 383\)   

c) \(( – 982) + ( – 147) =  – 1129\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...