Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 10 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 10 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên tia Ox hãy vẽ hai đoạn thẳng OA = 3cm và OB = 4cm. Hãy tìm trong ba điểm O, A, B...

Chia sẻ
3. Khi nào thì AM + MB = AB? – Hoạt động 10 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Trên tia Ox hãy vẽ hai đoạn thẳng OA = 3cm và OB = 4cm. Hãy tìm trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Trên tia Ox hãy vẽ hai đoạn thẳng \(OA = 3cm\) và OB = 4cm. Hãy tìm trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Quảng cáo

Trên ba điểm O, A, B điểm A nằm giữa hai điểm còn lạiChia sẻ