Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 11 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 11 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát hình 9 và nêu nhận xét...

Chia sẻ
4. Trung điểm của đoạn thẳng – Hoạt động 11 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát hình 9 và nêu nhận xét :

Đề bài

Quan sát hình 9 và nêu nhận xét :

– Độ dài của AM và BM.

– Vị trí giữa ba điểm A, M, B.

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

* Nhận xét:

AM = BM

M nằm giữa A và B

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...