Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên đường thẳng lấy bốn điểm M, N, P, O như hình 13. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 2 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên đường thẳng lấy bốn điểm M, N, P, O như hình 13. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề bài

Trên đường thẳng lấy bốn điểm M, N, P, O như hình 13. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?

 A. 3 ;                                             B. 4 ;

 C. 5 ;                                             C. 6.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Ở hình 13 có 6 đoạn thẳng là: MO, MN, MP, ON, OP, NP. Vậy chọn D.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...