Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 9 trang 172 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 9 trang 172 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong các hình 7a và 7b dưới đây, hãy dùng thước đo để so sánh AM + MB với AB....

Chia sẻ
3. Khi nào thì AM + MB = AB? – Hoạt động 9 trang 172 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong các hình 7a và 7b dưới đây, hãy dùng thước đo để so sánh AM + MB với AB.

Đề bài

Trong các hình 7a và 7b dưới đây, hãy dùng thước đo để so sánh AM + MB với AB.

Lời giải chi tiết

Ở hình a), ta có AM = 36mm, MB = 38mm, và AB = 64mm

Do đó AM + MB = 36mm + 38mm = 74mm

Quảng cáo

Mà 74mm > 64mm. Vậy AM + MB > AB

Ở hình b), ta có AM = 24mm, MB = 36mm và AB = 60mm

Do đó AM + MB = 24mm + 36mm = 60mm

Mà 60mm = 60mm. Vậy AM + MB = AB

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...