Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6...

Bạn nào đúng trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát hình 19....

Chia sẻ
4. Tia – Bạn nào đúng trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát hình 19.

Đề bài

Quan sát hình 19.

Bạn Lan nói : “ Tia At và tia Bt là hai tia trùng nhau”.

Bạn Mai nói : “ Tia At và tia Bt là hai tia phân biệt”.

Bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Bạn Mai đúng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...