Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 12 trang 174 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 12 trang 174 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Em hãy lấy một tờ giấy can (giấy trong), trên đó vẽ đoạn thẳng AB, rồi tìm trung...

Chia sẻ
4. Trung điểm của đoạn thẳng – Hoạt động 12 trang 174 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Em hãy lấy một tờ giấy can (giấy trong), trên đó vẽ đoạn thẳng AB, rồi tìm trung điểm của nó theo hướng dẫn sau :

Đề bài

Em hãy lấy một tờ giấy can (giấy trong), trên đó vẽ đoạn thẳng AB, rồi tìm trung điểm của nó theo hướng dẫn sau :

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...