Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xem hình 15. Sau khi đo, ta điền dấu “<” vào ô trống nào sau đây...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 4 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xem hình 15. Sau khi đo, ta điền dấu “<” vào ô trống nào sau đây :

Đề bài

Xem hình 15. Sau khi đo, ta điền dấu “<” vào ô trống nào sau đây :

A. MN…QP

B. QN…MP

C. MN…QM

D. ON…MP.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

A. MN = QP

B. QN > MP

C. MN > QM

D. ON < MP

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...