Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thư giãn trang 175 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Thư giãn trang 175 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một con kiến bò từ điểm F tới điểm G theo hình dưới đây....

Chia sẻ
4. Trung điểm của đoạn thẳng – Thư giãn trang 175 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một con kiến bò từ điểm F tới điểm G theo hình dưới đây.

Đề bài

Một con kiến bò từ điểm F tới điểm G theo hình dưới đây.

Em hãy tìm xem độ dài quãng đường mà con kiến đã bò qua.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

100.100 +100 = 10100 cm

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...