Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Nêu đánh giá Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột bên phải cho các phát biểu tương ứng ở cột bên ...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 5 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nêu đánh giá Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột bên phải cho các phát biểu tương ứng ở cột bên trái.

Đề bài

Nêu đánh giá Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột bên phải cho các phát biểu tương ứng ở cột bên trái.

Phát biểu

Đánh giá

\( – 4 \in {\rm Z}\)

 

\(5 \in {\rm Z}\)

 

\( – 4 \in {\rm N}\)

 

\(0 \in {\rm Z}\)

 

\( – 8 \in {\rm N}\)

 

\(6 \in {\rm N}\)

 

\(0 \in {\rm N}\)

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Phát biểu

Đánh giá

\( – 4 \in {\rm Z}\)

Đ

\(5 \in {\rm Z}\)

Đ

\( – 4 \in {\rm N}\)

S

\(0 \in {\rm Z}\)

Đ

\( – 8 \in {\rm N}\)

S

\(6 \in {\rm N}\)

Đ

\(0 \in {\rm N}\)

Đ

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...