Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 5 trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 5 trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Từ hình 1 em có thể đưa ra nhận xét gì ?...

Chia sẻ
3. Quy tắc chuyển vế – Hoạt động 5 trang 127 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Từ hình 1 em có thể đưa ra nhận xét gì ?

Đề bài

Từ hình 1 em có thể đưa ra nhận xét gì ?

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Nếu \(x – 2 = 4\) thì \(x – 2 + 2 = 4 + 2\)

Lúc đầu cân thăng bằng, nếu thêm vào hai đĩa cân cùng một khôi lượng thì cân vẫn thăng bằng.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...