Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 5 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 5 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Ngày hôm nay ba của Lan kiểm tra hộp thư điện tử 5 lần, mỗi lần đều thấy báo 0...

Chia sẻ
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hoạt động 5 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Ngày hôm nay ba của Lan kiểm tra hộp thư điện tử 5 lần, mỗi lần đều thấy báo : 0 mail. Hỏi ba của Lan nhận được bao nhiêu thư ?

Đề bài

Ngày hôm nay ba của Lan kiểm tra hộp thư điện tử 5 lần, mỗi lần đều thấy báo : 0 mail. Hỏi ba của Lan nhận được bao nhiêu thư ?

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Ba của Lan nhận được: \(0.5 = 0\) (thư)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...