Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 3 trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một chiếc xe khởi hành từ điểm 0 đi về phía dương với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau ...

Chia sẻ
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hoạt động 3 trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một chiếc xe khởi hành từ điểm 0 đi về phía dương với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau 3 giờ nữa xe sẽ ở điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

Đề bài

Một chiếc xe khởi hành từ điểm 0 đi về phía dương với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau 3 giờ nữa xe sẽ ở điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

 

\(50 + 50 + 50 = 50.3 = ?\)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Sau 3 giờ nữa xe ở địa điểm cách điểm O về phía dương là: \(50.3 = 150\) (km)

\(50 + 50 + 50 = 50.3 = 150\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...